Affärsidé

Direkt.......... leverans från tillverkare till användare på gård

Direkt.......... till användare utan kostsamma mellanhänder

Direkt........... tillgänglig produkt- och prisinformation på hemsidan

Direkt........... beställning online på hemsidan eller per telefon, enkla rutiner.

 

Fokus i Foder Direkts verksamhet är ett friskt och välmående djur. En kompromisslös inställning för hög kvalité i valet av råvaror och leverantörer ska garantera bästa utbyte i form av näringsinnehåll liksom djurens förmåga att utnyttja näringen.

De flesta produkterna i Foder Direkts sortiment är avsett att användas i, eller underlätta, hemmablandning på gården. I en alltmer pressad lönsamhet för kött- och mjölkproduktion så blir det viktigt att hitta foderlösningar som bidrar till att sänka kostnader och/eller förbättra nettointäkten. Foder Direkt vill delta i den utvecklingen.

Foder Direkt låter legotillverka sina produkter hos tillverkare med ledig kapacitet och väljer sina leverantörer efter deras förmåga att tillhandahålla hög kvalité till rätt pris.

En liten organisation, små kostnader och hög service är Foder Direkts konkurrensfördelar.
 

Foder Direkt AB |  018-301620 | Kontakta foderdirekt.se

Välkommen att ringa 9.00-21.00