Om företaget

Ägare och verksamhetsledare 
Per Ulvne

 

Bakgrund  
Efter att ha arbetat 25 år inom svenska foderindustrin startade jag 2006 mitt eget företag, Foder Direkt AB. Till en början inriktades arbetet mot att bygga upp en försäljning i Finland och i de baltiska länderna. Därefter har fokus legat på den svenska marknaden och efter ett antal framgångsrika år är det nu här som huvuddelen av företagets varor används. Min förhoppning från början var att mitt företag skulle bli en långvarig och uppskattad affärspartner till svenska lantbrukare. Glädjande nog har detta infriats och många kunder har varit med ända sedan starten.
Företagsfakta
Namn Foder Direkt Sverige AB
Adress Malmavägen 5, 756 47  Uppsala
Tel nr. 018-301620 eller 070-6724490
e-mailadress per @foderdirekt.se
Organisatinsnr. 556699-1526
Vatnr./ Momsregistreringsnr. SE556699152601
Bankgiro 5825-7346
SJV - registrering Företaget är en hos jordbruksverket registrerad foderleverantör, och står därmed under myndighetens kontroll.
Grundat April 2006

Foder Direkt AB |  018-301620 | Kontakta foderdirekt.se

Välkommen att ringa 9.00-21.00