VitaMin Mag 2,5. Storsäck 1000 kg

  • Vitaminiserat mineralfoder för att täcka nötkreaturens behov av mineraler, vitaminer och spårämnen.
  • Utvalda råvaror för att åstadkomma bästa tillgänglighet och smaklighet.
  • VitaMin mineralfoder kan utfodras direkt eller inblandas med andra fodermedel.
  • Vilken sorts mineralfoder och hur stor giva bestäms utifrån foderanalyser och optimering av foderstaten. Vid tveksamhet, ge minst 100 gram per ko och dag.
  • VitaMIn Mag 2,5 passar utmärkt vid betessläppning eller för att kompensera en hög K/Mg-kvot.
  • Extra magnesium kan behövas också när man har problem med svåra kalvningar i en besättning.
  • Mineralfoder är en liten men viktig ingrediens för en lyckad mjölk- eller köttproduktion. Brist på vitaminer och mineralämnen kan ge upphov till allvarliga hälso- och produktionsstörningar.
  • Foder Direkt har mångårig erfarenhet i frågor som rör försörjningen av mineraler och vitaminer till nötkreatur. Ring gärna 018-301620 och diskutera behovet i din besättning.

Priset avser fritt leverantörens lager. Frakt tillkommer. Se frakttabell >>

 Produktblad, mer info >>6.180,00 kr (6,18 per kilo)
Artikelnummer: 1433
Antal

Foder Direkt AB |  018-301620 | Kontakta foderdirekt.se

Välkommen att ringa 9.00-21.00