VitaMin 5,4. Storsäck 1000 kg

  • Vitaminiserat mineralfoder för att täcka nötkreaturens behov av mineraler, vitaminer och spårämnen.
  • Utvalda råvaror för att åstadkomma bästa tillgänglighet och smaklighet.
  • VitaMin mineralfoder kan utfodras direkt eller inblandas med andra fodermedel.
  • Vilken sorts mineralfoder och hur stor giva bestäms utifrån foderanalyser och optimering av foderstaten. Vid tveksamhet, ge minst 100 gram per ko och dag. VitaMin 5,4 passar när behovet av kalcium är relativt högt.
  • Mineralfoder är en liten men viktig ingrediens för en lyckad mjölk- eller köttproduktion. Brist på vitaminer och mineralämnen kan ge upphov till allvarliga hälso- och produktionsstörningar. Förbättringar i fruktsamhetsresultaten är en av de vanligaste och ofta förekommande effekterna av en god mineralutfodring.
  • Foder Direkt har mångårig erfarenhet i frågor som rör försörjningen av mineraler och vitaminer till nötkreatur. Ring gärna 018-301620 och diskutera behovet i din besättning.

Priset avser fritt leverantörens lager. Frakt tillkommer. Se frakttabell >>

 Produktblad, mer info >>5.360,00 kr (5,36 per kilo)
Artikelnummer: 1423
Antal

Foder Direkt AB |  018-301620 | Kontakta foderdirekt.se

Välkommen att ringa 9.00-21.00