VitaMin 2,5. Storsäck 1000 kg

  • Vitaminiserat mineralfoder för att täcka nötkreaturens behov av mineraler, vitaminer och spårämnen.
  • Utvalda råvaror för att åstadkomma bästa tillgänglighet och smaklighet.
  • VitaMin mineralfoder kan utfodras direkt eller inblandas med andra fodermedel.
  • Vilken sorts mineralfoder och hur stor giva bestäms utifrån foderanalyser och optimering av foderstaten. Vid tveksamhet, ge minst 100 gram per ko och dag. VitaMin 2,5 passar i de flesta "normala" foderstater.
  • Mineralfoder är en liten men viktig ingrediens för en lyckad mjölk- eller köttproduktion. Brist på vitaminer och mineralämnen kan ge upphov till allvarliga hälso- och produktionsstörningar. Förbättringar i fruktsamhetsresultaten är en av de vanligaste och ofta förekommande effekterna av en god mineralutfodring.
  • Foder Direkt har mångårig erfarenhet i frågor som rör försörjningen av mineraler och vitaminer till nötkreatur. Ring gärna 018-301620 och diskutera behovet i din besättning.

Priset avser fritt leverantörens lager. Frakt tillkommer. Se frakttabell >>

 Produktblad, mer info5.880,00 kr (5,88 per kilo)
Artikelnummer: 1403
Antal

Foder Direkt AB |  018-301620 | Kontakta foderdirekt.se

Välkommen att ringa 9.00-21.00